Rehabilitācijas pakalpojumi

SPECIĀLISTI PAKALPOJUMA/NODARBĪBAS APRAKSTS APMEKLĒJUMA PIETEIKŠANA

NADEŽDA MIEZE

Sertificēta fizioterapeite

Izmeklē un novērtē cilvēka funkcionālo stāvokli, pielieto dažādas atbilstošas ārstēšanas metodes, veicinot veselības uzlabošanu, neatkarību, zaudēto funkciju atgūšanu un izglītojošo darbu. Fiziskās aktivitātes sniedz pozitīvu ietekmi uz garīgo veselību.

Psihosociālais rehabilitācijas centrs* 

25480539 (BITE)

 

PACIENTUS PIEŅEM TIKAI AR ĀRSTĒJOŠĀ PSIHIATRA NOSŪTĪJUMU

JEKATERINA LEITE

Sertificēta ergoterapeite

Novērtē personas spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās, izziņas un sazināšanās prasmes, kā arī iegūst informāciju par fizisko vidi – dzīvesvietas, mājokļa apstākļiem. Galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs.

INESE SNIĶERE

Klīniskais psihologs

Ambulatorās māsas kabinets /Ambulatoro pakalpojumu pieraksts* 

25480540 (BITE)

 

PACIENTUS PIEŅEM TIKAI AR ĀRSTĒJOŠĀ PSIHIATRA NOSŪTĪJUMU

ANTRA PINNE

Klīniskais psihologs

*Darba dienās 8:00 -12:00/ 12:30 – 16:30