STRENČU PNS AKTĪVI DARBOJAS MULTIPROFESIONĀLĀ KOMANDA

04/07/2019

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca (ārstniecības iestādes reģistra Nr.941800004, nodrošināta vides pieejamības visās ēkās personām ar kustību traucējumiem) paplašinājusi pieejamo rehabilitācijas pakalpojumu apjomu gan ambulatori, gan stacionāra nodaļās. Līdz šim Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā fizioterapeits un ergoterapeits rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem ar psihiska rakstura saslimšanām sniedza tikai stacionāra pacientiem, šobrīd ergoterapeita, fizioterapeita un klīniskā psihologa pakalpojums ir pieejams arī ambulatori ar psihiatra nosūtījumu šī pakalpojuma saņemšanai.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa informē: “Par cik būtiski palielināts funkcionālo speciālistu skaits, kuri nodrošina rehabilitāciju multiprofesionālā komandā pacientam atrodoties stacionārā (visa veida mākslas terapeiti – mūzikas, drāmas, deju un kustības, vizuāli plastiskā mākslas terapeits- fizioterapeits, ergoterapeits, klīniskais psihologs), daudzos gadījumos ļoti svarīgi būtu, ka pacientam tiek sniegta iespēja rehabilitāciju turpināt arī ambulatori, tādēļ plānojam attīstīt sniegto ambulatoro pakalpojumu klāstu, izveidojot dienas ambulatoro centru, kur potenciālie pacienti, ierodoties no savām dzīvesvietām, dienas laikā saņemtu viņiem nepieciešamos pakalpojumus. Visi šie pakalpojumi ar psihiatra nosūtījumu pacientam tiek sniegti bez maksas, tos finansē valsts.”

Šī gada pavasarī Slimnīcas stacionārā darbu uzsāka multiprofesionālā komanda, kuras galvenais uzdevums ir palīdzēt pacientiem uzlabot garīgo veselību, atraisot viņu radoši darboties.  ”Varam lepoties, ka mūsu Slimnīcai izdevās piesaistīt tik plašu jauno speciālistu pulku, tas norāda, ka jaunie speciālisti ne tikai vēlas savu karjeru saistīt ar Rīgu un tās apkārtni, bet arī nopietni apsver reģionos piedāvātās darba iespējas,” norāda Slimnīcas vadītāja.

Stacionārā pacientiem pilnvērtīgu rehabilitācijas procesu nodrošina divi fizioterapeiti, divi ergoterapeiti, divi veselības veicināšanas konsultanti, sociālais darbinieks, divi klīniskie psihologi, mākslas terapeits ar specializāciju mūzikas terapijā, mākslas terapeits ar specializāciju drāmas terapijā, mākslas terapeits ar specializāciju dejas un kustību terapijā, kā arī mākslas terapeits ar specializāciju vizuāli plastiskā mākslā.

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas drāmas terapeits Viesturs Roziņš norāda: “Jebkura no četrām mākslas terapijas specializācijām ir nozīmīga pacientu rehabilitācijas procesā. Drāmas terapijas tiešais tulkojums no sengrieķu valodas ir “darbība”, līdz ar to drāmas terapijā pacienta grūtības tiek risinātas ne tikai verbāli, bet arī caur dažādām problēmsituāciju simulācijām un lomu spēlēm, pār kurām reflektējot, tiek veicināta pacienta spēja rast risinājumu. Bieži vien drāmas terapija tiek saistīta ar stereotipu, ka terapijas laikā būs jāspēlē kāda no Šekspīra lugām, kas nebūt tā nav. Drāmas terapija ir palīgrīks, kas praktiski palīdz izmēģināt viselementārākās situācijas speciālista klātbūtnē, viena no tām ir darba intervija vai došanās uz veikalu. Situāciju izspēle speciālista uzraudzībā pacientam palīdz identificēt sarežģītākos situāciju aspektus un izskaidrot tos, lai, atgriežoties ierastajā dzīvē, pacients justos ērti un nenobītos, ja šāda situācija rastos.”

Par darbu Slimnīcā speciālists norāda: “Esmu rīdzinieks, un godīgi jāatzīstas, ka darba piedāvājumi šajā specializācijā Rīgā nebūt nav daudz. Kad interesējos par šo vakanci, biju pārsteigts, ka šeit tiek meklēti dažādu specializāciju terapeiti un, manuprāt, šī ir arī viena no retajām ārstniecības iestādēm, kas piedāvā tik plašu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām.“

Vairāk par rehabilitācijas pakalpojumiem Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcā meklē Slimnīcas tīmekļa vietnē strencupns.lv, vai zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālruni 64731580 (BITE).

 

 

Alīna Kitnere

Projektu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”

alina.kitnere@strencupns.lv