STRENČU PNS ĪSTENO PROJEKTU “ATBALSTS ILGĀKAM DARBA MŪŽAM”

19/03/2019

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru no 2019.  gada marta uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” pasākumu “Darba vides un cilvēkresursu izvērtējumu”, kura mērķis ir veicināt gados vecāku (50+ gadi) nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību, tādējādi veicinot ilgāku uzturēšanos darba tirgū, bezdarba risku minimalizēšanu, drošības un stabilitātes sajūtas veicināšanu, kā arī garīgās un fiziskās veselības uzlabošanu.

Demogrāfiskās tendences Latvijā, tāpat kā daudzviet Eiropā, liecina par sabiedrības novecošanos un iedzīvotāju skaita samazināšanos. ESF projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ir jauna iespēja darba devējiem uzlabot darba vidi un atbalstīt savus gados vecākos darbiniekus. Piedaloties projektā, Strenču psihoneiroloģiskai slimnīcai tiks sniegts ESF atbalsts darba vietas uzlabošanai konkrētajai nodarbināto grupai, savukārt, darbiniekiem tiks dota iespēja izmantot dažādus veselības uzlabošanas pasākumus.

Kopumā projekta pasākumā piedalās aptuveni 100 Slimnīcas darbinieki. Projekta ietvaros tiks veikts darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums, piesaistot speciālistu komandu, kuras sastāvā ir darba aizsardzības speciālists, arodveselības ārsts, ergoterapeits un personālvadības speciālists. Tāpat tiks veikts arī individuāls darbinieku novērtējums, lai noteiktu, kādi atbalsta pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu konkrētā darbinieka darba spēju saglabāšanu.

Papildus tiks izstrādāts arī novecošanās pārvaldības plāns gados vecāko darbinieku situācijas uzlabošanai un nodarbinātībai, kas noderēs Slimnīcai nākotnē. Novecošanās pārvaldības plānā tiks norādīti atbalsta pasākumi darbiniekiem, kuri vecāki par 50 gadiem un, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  • konstatētas veselības problēmas;
  • izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītību;
  • ir objektīvi apstākļi, kuri kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros, jo ir nepieciešamība aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem;
  • ir nodarbinātas nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem (80 % no valstī noteiktās minimālās algas).

Kā galvenais ieguvums no projektu aktivitāšu īstenošanas noteikta uzlabota darba vide darbiniekiem un stabila darbaspēka pieejamība.  Rūpes par darbinieku garantē un veicina Slimnīcas attīstību ilgtermiņā, tādējādi dalība projektā veicina arī Slimnīcas stratēģisko mērķu sasniegšanu.