Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas Augusta mājā uzsākta energoefektivitātes uzlabošana

04/06/2019

 

2019.gada 12. aprīlī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3. nodaļas ēkā” īstenošanu. Šī būs ēkas fasādes vērienīgākā renovācija kopš Slimnīcas atvēršanas 1907. gadā. Energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes būtiski uzlabos ēkas energoefektivitātes rādītājus, saglabājot ēkas fasādes arhitektonisko detaļu vizuālo izskatu.

2019.gada 20. maijā atklāta iepirkuma konkursa rezultātā tika parakstīts būvdarbu līgums ar SIA “R.K.C.F. RENESANSE”. Būvdarbu līguma kopējā summa ir EUR 119 609,10 bez PVN. Autoruzraudzību nodrošina SIA “BM-projekts”, savukārt būvuzraudzību SIA “Krāčupe”.

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” vadītāja Maija Ancveriņa norāda, ka, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 3. nodaļas ēkai, tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš un videi kaitīgo izmešu daudzums. Plānotais primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 10,865 MWh/gadā, savukārt siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 28,699 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

“Projekta ietvaros tiks veikta stacionāra 3. nodaļas ēkas ārējās fasādes siltināšana. Ēkas fasādes arhitektonisko detaļu vizuālā atjaunošana/ saglabāšana, cokola siltināšana un ēkas pārseguma siltināšana. Uzlabojot ēkas energoefektivitāti, ietaupītās finanses būs iespējams ieguldīt Slimnīcas tālākajā attīstībā,” informē M. Ancveriņa.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 249 987,06 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 212 489,00, un valsts budžeta finansējums(15%) EUR 37 498,06). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 8 mēneši.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/18/I/016.

ERAF atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai valsts ēkās paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros

 

Alīna Kitnere

Projektu vadītāja/iestādes vadītājas asistente

E-pasts: alina.kitnere@strencupns.lv