Teorētiskās mācības “Ārstniecības procesa nepārtrauktības nodrošināšana Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā ārkārtas situācijās”

24/10/2019

Sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk NMP) dienestu, šodien norisinājās teorētiskās un galda mācības “Ārstniecības procesa nepārtrauktības nodrošināšana Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā ārkārtas situācijās”.

Mācību mērķis bija pārbaudīt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) vadošo darbinieku un Operatīvās vadības grupas locekļu teorētiskās zināšanas par iespējām un rīcību nodrošināt ārstniecības procesa nepārtrauktību Slimnīcā esošajiem pacientiem dažādās ārkārtas situācijās, tai skaitā organizējot pacientu daļēju medicīnisko evakuāciju uz citām ārstniecības iestādēm vai pilnīgu Slimnīcas evakuāciju ārēja apdraudējuma gadījumā, kā arī pārbaudīt Slimnīcas iespējas organizēt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu saskaņā ar Slimnīcas Katastrofu medicīnas (turpmāk – KM) plānu. Mācībās kā novērotāji piedalījās arī pārstāvji no VUGD un Valsts policijas. Teorētiskās mācības papildināja diskusijas ar operatīvo dienestu pārstāvjiem par svarīgiem aspektiem ārkārtas situācijās, kas vērsa uzmanību uz jautājumiem, kuri ir jāpapildina un jāuzlabo KM plānā.

Pēc teorētiskās apmācības Slimnīcas Operatīvā vadības grupa (turpmāk – OVG) aizvadīja galda mācības „Slimnīcas OVG lēmumu pieņemšanas process un sadarbība ar citām institūcijām”, kur, ņemot vērā Slimnīcas profilu un reālās vides apstākļus, tika izspēlēti dažādi ārkārtas situāciju scenāriji, to laikā tika veikts arī mācību zvans uz NMP dienesta Operatīvās vadības centru, paziņojot par mācību trauksmi Slimnīcā, kad nepieciešama pacientu evakuācija uz citām ārstniecības iestādēm. Visu procesu uzraudzīja NMPD un operatīvo dienestu pārstāvji, atzīmējot nozīmīgus pieturpunktus, kam pastiprināti jāpievērš uzmanība reālā trauksmes situācijā.

Jau nākamā gada pavasarī, sadarbībā ar operatīvajiem dienestiem, Slimnīcā tiek plānotas vērienīgas mācības ar pacientu un personāla evakuāciju.