Turpinās Augusta mājas energoefektivitātes uzlabošana

05/08/2019

 

Pilnā sparā turpinās Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas stacionāra 3. nodaļas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Ēkas fasāde iegūst jaunu, taču iekļaujošu fasādes ārējo izskatu, kas iekļaujas kopējā Slimnīcas kompleksa arhitektoniskajā ansamblī. Pašlaik projekta aktivitātes iekļaujas plānotajā projekta īstenošanas laika grafikā un plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti augusta beigās. “Vērtējot būvdarbu kopējo izpildi procentuāli līdz š. g. 31. jūlijam, būvdarbi ir paveikti par 89% no kopējā apjoma,” informē Slimnīcas projektu vadītāja, “pašlaik pilnībā pabeigta pārseguma siltināšana.”

Kā iepriekš tika ziņots atklāta iepirkuma konkursa rezultātā tika parakstīts būvdarbu līgums ar SIA “R.K.C.F. RENESANSE”. Būvdarbu līguma kopējā summa ir EUR 119 609,10 bez PVN. Autoruzraudzību nodrošina SIA “BM-projekts”, savukārt būvuzraudzību SIA “Krāčupe”. Sīkāku informāciju par projektu iespējams uzzināt Slimnīcas tīmekļa vietnē sadaļā “Projekti”.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 249 987,06 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 212 489,00, un valsts budžeta finansējums(15%) EUR 37 498,06). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 8 mēneši.

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3. nodaļas ēkā” tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta līguma numurs: 4.2.1.2/18/I/016.

 

ERAF atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai valsts ēkās paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros

Alīna Kitnere

Projektu vadītāja/iestādes vadītājas asistente

E-pasts: alina.kitnere@strencupns.lv