Veselības ministrijas valsts sekretāres vizīte Strenču PNS

11/09/2019

Darba vizītē Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā (turpmāk – Slimnīca) šodien viesojās Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško, veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane, juriskonsulte Ieva Kušķe, audita nodaļas vecākā referente Baiba Baltiņa. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Slimnīcas darbu: spēju nodrošināt līgumos noteikto pakalpojumu sniegšanu gan ambulatori, gan stacionārā, uzmanību pievēršot ārstu skaitam nodaļās, rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai gan stacionārā, gan ambulatori, novērtējot pacientu ārstēšanās un darbinieku darba vidi. Diskusijās ar Slimnīcas vadītāju Maiju Ancveriņu, virsārsti Ingu Bausku, galveno māsu Ingu Šarovu un nodaļu ārstiem dr. Krastiņu, dr. Dubinski, dr.Ozoliņu, dr.Lapiņu, kā arī rehabilitācijas speciālistiem: fizioterapeiti N.Miezi, mūzikas terapeiti L.Lori tika apspriesti jautājumi par rehabilitācijas procesa norisi un dokumentāciju, par multiprofesionālās komandas darbu, iekšējās kontroles un kvalitātes vadības sistēmas darbību, par problēmjautājumiem, kuri risināmi psihiatrijā strādājošajiem.

Vizītes laikā Slimnīcas vadītāja demonstrēja Slimnīcas pirmā pusgada darba rezultātus, informēja par turpmākajiem attīstības plāniem, tos apspriežot ar veselības aprūpes politikas veidotājām. Kapitāldaļu turētāja pārstāve un pārējās viņas kolēģes apmeklēja Slimnīcas narkoloģisko, geriatrisko, akūto vīriešu un vispārīgās psihiatrijas nodaļas, psihosociālo rehabilitācijas centru “RASA”.

Veselības ministrijas pārstāvji atzinīgi novērtēja Slimnīcas vidi, pacientu ārstēšanās apstākļus, sniegto rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un daudzveidību.