Vides sakopšana talkas dienā

10/11/2017

Eduards Veidenbaums ir teicis: “Ja kāds grib pasaulei ko atstāt, tad lai atstāj savus darbus!” 

Talkas dienu darbi, kuri norisinās ar zināmu regularitāti, tiešām atstāj un atstās mūsu paveiktos darbus!  Sakoptība, tīrība, vieglums, skaistums, cilvēku kopīgs darbs! 

LIELS PALDIES ikvienam talkas dalībniekam! 

  

Foto:S.Pakalne

Atpakaļ